Gezinsbegeleiding

 

 

"Maak tijd om terug rust en een evenwicht te vinden, spanningen en ruzies kosten namelijk ook heel wat tijd en energie. Bovendien hebben ze een grote invloed op onze levenskwaliteit."

Gezin

 

Spanningen, ruzie, verlies van verbondenheid binnen jullie gezin? Op zoek naar rust en evenwicht? Hoe omgaan met verschillen, veranderingen? Een gezin maar ook de leden van het gezin groeien en veranderen, er komen allerhande uitdagingen op jullie af. Soms zijn er gebeurtenissen die  een  grote impact kan hebben op jullie gezin. Het is normaal dat het soms wat moeilijk verloopt, echter wanneer je het gevoel krijgt er niet meer uit te raken, de rust niet terug kan vinden, de verbinding aan het verliezen bent , kan het zinvol zijn om hulp in te schakelen. 

 

Nieuw samengesteld gezin

 

Samengestelde gezinnen komen voor nog grotere uitdagingen te staan. Jullie kiezen als partners voor elkaar, verlangen naar een nieuwe relatie. Een nieuwe kans, een nieuw begin, een intens verlangen. Echter hebben jullie  er ook een geschiedenis opzitten. Een vorige relatie, kinderen, pijn en verdriet maar ook mooie momenten. Je moet als samengesteld gezin met nog meer dingen rekening houden dan een klassiek gezin. Het is heel normaal dat het niet altijd van een leien dakje loopt. De verwachtingen van jullie beiden, maar ook van jullie nabije omgeving en de maatschappij  hoog kunnen zijn. Er ligt heel wat druk op nieuw samengestelde gezinnen.

 

 • Zit je als plusouder gewrongen in je rol, jou positie
 • Jullie verschillen in opvoedingsstijl
 • Heb je het gevoel niet voldoende erkend te worden
 • Heb je het gevoel er niet bij te horen
 • Raak je als ouder gewrongen tussen je kinderen en je nieuwe partner
 • Ervaar je moeilijkheden omwille van het contact met je ex-partner (lees hieronder verder bij ouderschap na scheiding)
 • Je heb vele goede intenties, en toch lijkt het niet te lukken
 • Je krijgt het gevoel voor niemand meer goed te kunnen doen
 • Je wil niets liever dan iedereen gelukkig zien
 • Je verlangt naar rust in je gezin
 • Je hebt het gevoel voor een keuze te staan

 

Vaak zitten plusouders gewrongen in hun rol, hebben ze het gevoel niet voldoende gehoord te worden, het gevoel hebben er niet bij te horen. Biologische ouders kunnen gewrongen raken tussen hun kind(eren), huidige partner, vaak ook de ex-partner.  Kinderen kunnen het moeilijk hebben met de nieuwe realiteit en  moeten hieraan wennen, hierin groeien.  Voor kinderen wordt het vaak nog ingewikkelder. Mogelijks komen ze zowel bij mama als papa in een nieuw gezin terecht, met plus-brussen en of half-brussen. Van hen wordt heel wat flexibiliteit verwacht. 

 

Individuele begeleiding

 

Het kan gebeuren dat één van jullie begeleiding wil en de andere(n) hier nog niet voor klaar is. Ook één van jullie kan al verandering teweeg brengen in jullie relatie en of gezin. Op een afstand naar jullie relatie, gezin kijken kan ervoor zorgen dat je zelf dingen anders gaat doen, wat op zich ook een invloed kan hebben op jouw partner en of andere gezinsleden.

 

Ouderschap na scheiding

 

Hoe organiseren jullie het ouderschap na jullie scheiding? Wanneer je als ouders uit elkaar gaat vraagt dit een her-organisatie van het ouderschap. Een aanpassing die ook de nodige tijd vraagt om eraan te wennen, zowel voor ouders als voor  kinderen. Op welke manier kan je omgaan met elkaar en met jullie kinderen. Er zijn verschillende mogelijkheden van ouderschap na scheiding. Soms loopt het na een tijdje vanzelf, bij anderen vraagt dit wat meer tijd. Het is belangrijk hiermee bewust en doordacht om te springen. 

Het is niet altijd gemakkelijk om dit van je af te zetten en je ex-partner te zien als ouder en niet zo zeer als ex-partner.  Soms lukt het echt niet en blijven de kwetsuren, de emoties van de partnerrelatie de bovenhand nemen. Laat je hierbij helpen, een relatiebreuk/echtscheiding is een rouwproces en de verwerking is voor ieder verschillend.

Enkele voorbeelden van vaak voorkomende moeilijkheden over ouderschap na scheiding  lees je hieronder. 

 

 • Je voelt je onzeker als ouder na de scheiding, je hebt vragen over hoe je het best omgaat met je ouderschap na een scheiding. 
 • Jullie kunnen moeilijk of niet communiceren met elkaar
 • Zelfs na de scheiding blijven er spanningen en ruzies
 • Misschien heb je wel het gevoel te toegefelijk te zijn, net om ruzies te vermijden.
 • Eigenlijk wil je niets meer te maken hebben met hem-haar,  maar jullie hebben samen kinderen. 
 • Merk je dat jullie kind(eren) het moeilijk heeft met de scheiding
 • Hoor je signalen waarover je zorgen maakt.
 • Heb je het moeilijk wanneer je kind(eren) over de andere ouder praten. 
 • Je hebt het gevoel dat de kinderen de andere ouder liever zien,  het bij de andere leuker vinden.
 • Je bent het niet eens over hoe de andere ouder de opvoeding nu opneemt alleen

 

Wat kan je verwachten van een gezinsbegeleiding?

We starten altijd met een verkennende fase in deze gesprekken proberen we  meer zicht te krijgen op jullie situatie. Waar gaat het 'echt' over. Tijdens gezamenlijke  of individuele gesprekken komen jullie allen aan het woord. Het is logisch dat jullie beleving, mening over dezelfde situatie verschillend is, dit is ook oké. Op basis daarvan gaan we verder op zoek naar wat jullie kan helpen. Wat jullie verlangen , waartoe jullie wensen te komen wat jullie nodig hebben om tot de gewenste verandering te komen. 

 

 

Twijfel je of jouw situatie, probleem  binnen mijn aanbod past, wens je meer informatie?

 

 • Neem volledig vrijblijvend contact op.
 • We verkennen telefonisch of relatiebegeleiding iets voor jullie kan betekenen of niet 

 

 

Isabel Vroman

Vlasbloemstraat 34, 8870 Izegem

 T. 0499 34 64 02

info@familiaal-bemiddelaar.be