Over mezelf

 

 

 

"In alle culturen drukt het gezin zijn leden een eigenheid in. De menselijke ervaring van identiteit heeft twee elementen; een gevoel van verbondenheid en een gevoel van afgescheiden zijn. Het laboratorium waarin deze ingrediënten worden gemengd en gedistribueerd, is de familie, de matrix van identiteit."Salvador Minuchin

 

Wij mensen, zijn sociale wezens. De kwaliteit van onze relaties bepalen grotendeels de kwaliteit van ons leven. Familiebanden en relaties zijn sterk, krachtig en tegelijk ook erg kwetsbaar. Ze zijn soms moeilijk en ingewikkeld, soms erg steunend. Hierin iets kunnen betekenen, ook wanneer het tot een relatiebreuk komt geeft mij veel voldoening. 

Ik behaalde het postgraduaat "Bemiddelaar in familiale zaken" aan de Hogeschool VIVES. Van basisopleiding ben ik maatschappelijk werker. Daarnaast volgde ik allerhande specifieke opleidingen in uiteenlopende thema en blijf ik mezelf bijscholen en inlezen.  Naast mijn praktijk werk ik in het welzijnswerk waar ik  psychosociale hulpverlening verleen in de thema's relatie,  gezin en (v)echtscheiding. Voordien heb ik gewerkt als contextbegeleider bij gezinnen waarvan één of meerdere jongeren/kinderen gediagnosticeerd zijn met een gedrags- en emotionele stoornis en/of ASS.  Ik heb een ruime praktijkervaring in relationele en familiale moeilijkheden